บุคลิกภาพผิดปกติ

บุคลิกภาพผิดปกติ     ความผิดปกติทางบุคลิกภาพคืออะไรเป็นคำถามใหญ่ อาจเป็นหนึ่งในหมวดหมู่การวินิจฉัยที่ท้าทายที่สุดในจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยา ที่จริงแล้ว ความผิดปกติทางบุคลิกภาพนั้นมีลักษณะที่ยั่งยืนซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ในการทำงาน หรือในความสัมพันธ์ทางสังคมที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่หลากหลายซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบพฤติกรรมเฉพาะ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพเป็นความผิดปกติทางจิตประเภทหนึ่งที่คุณมีรูปแบบการคิด การทำงาน และพฤติกรรมที่เข้มงวดและไม่ดีต่อสุขภาพ บุคคลที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพมีปัญหาในการรับรู้และเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และบุคคล ทำให้เกิดปัญหาและข้อจำกัดที่สำคัญในด้านความสัมพันธ์ กิจกรรมทางสังคม การทำงานและการเรียน ในบางกรณี คุณอาจไม่ทราบว่าคุณมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพเพราะวิธีคิดและพฤติกรรมของคุณดูเป็นธรรมชาติสำหรับคุณ และคุณอาจโทษผู้อื่นสำหรับความท้าทายที่คุณเผชิญ […]

Learn more →

การดูแลส่วนบุคคลคืออะไร

การดูแลส่วนบุคคลคืออะไร   การดูแลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นในเส้นทางอาชีพใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจและการบริการ อาชีพส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความกระตือรือร้น เสน่ห์ ความภาคภูมิใจ และธรรมชาติที่เอาใจใส่ งานส่วนใหญ่มีความต้องการสูงและทักษะไม่เพียงพอต่อการดำรงอยู่ในโลกที่มีการแข่งขันสูง ไลฟ์สไตล์และความมุ่งมั่นส่วนตัวบางอย่างจำเป็นต้องเปล่งประกายในชีวิตการทำงานของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น การดูแลตัวเองเป็นวิถีชีวิต ทุกคนควรดูแลตัวเองให้ดีเพื่อความพึงพอใจของตนเอง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความนับถือตนเอง ผู้หญิงเป็นหนี้ตัวเอง เธอควรดูดีที่สุดและนำเสนอตัวเองอย่างน่าประทับใจ คุณต้องเข้าใจว่าบ่อยครั้งไม่มีโอกาสครั้งที่สอง และความประทับใจแรกของคุณมักจะเป็นครั้งสุดท้าย […]

Learn more →